O společnosti

Společnost vznikla v roce 2015 na základě poptávky obcí, veřejných institucí i soukromých společností po protokolární asistenci při akcích na regionální úrovni, která má jiné potřeby než úroveň diplomatická.

Původní myšlenkou založení, zakladateli přijatou jako hlavní poslání a cíl činnosti, je zájem podílet se na vytváření kultivovaného prostředí, které ohleduplně, s empatií a vstřícně každému člověku, jež ctí pravidla, pomáhá pohybovat se v soukromém, pracovním, formálním i neformálním společenském prostoru bez potíží, individuálně se prosadit a naplnit své představy.

Služby nabízíme na základě reálných a aktuálních potřeb formulovaných při osobních konzultacích. Více než na standardizované produkty se orientujeme na poskytování maximálně individualizovaných služeb.

Prvním směrem je ucelený vzdělávací program osobního i profesního rozvoje jedince či instituce v oblasti etikety, protokolu, rétoriky a veřejného vystupování. Vždy dbáme, aby byl obsah každého vzdělávacího bloku přizpůsoben účastníkům a prostředí, ve kterém probíhá.

Druhým směrem jsou služby zahrnující protokolární asistenci a podporu zahraniční spolupráce, a to od dlouhodobého zajištění klienty určených aktivit po jednorázový servis, jež má příjemci pomoci zvládat situace i děj, se kterými se seznamuje, setkává jen zřídka či poprvé.

Těší nás, že jsme svou nabídkou oslovili pestrou škálu klientů, a máme tak možnost spolupracovat s českými i zahraničními diplomaty, politiky a zástupci veřejné správy na úrovni Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vlády, národních i krajských institucí, církve, vzdělávacích a neziskových organizací, starosty a zaměstnanci měst i obcí, vrcholnými představiteli nadnárodních společností i zahraničních a českých firem.

Klademe si za čest, že díky rostoucímu zájmu můžeme svůj cíl naplňovat stále více také před širokou veřejností, kam s vděčností od roku 2020, vedle dospělých a studentů středních škol, můžeme řadit také příležitost setkávat se s žáky I. stupně základních škol.Peter Hunák

protokolární služby


Irena Velísková

vzdělávací program
Donate now