PROTOKOL V OBCI | VE FIRMĚ

Korporátní identitu tvoří také vystupování na veřejnosti, ohleduplné způsoby i vstřícné prostředí.

Jednoduše o denně používaných pravidlech společenského styku při běžných i speciálních událostech. Prakticky o vlastních specificích a podmínkách a jejich zohlednění v souboru užívaných pravidel. Netradičně o vytvoření vlastního protokolu - uceleného souboru pravidel pro denní použití při běžných i výjimečných situacích, zaměřených na profesionální přípravu i průběh všech plánovaných událostí v předem očekávané podobě.

Určeno pro: nejvyšší představitele a jejich nejbližší spolupracovníky v obci či ve firmě.

Cílová dovednost: schopnost týmu používat ucelený souboru pravidel, zpracovaný do vlastního protokolu instituce.

Rezervace
Obsah:
 • etiketa,protokol: význam, účel, obsah
 • pravidla: přednosti, pořadí, zasedací pořádek
 • role: hostitel, host, protokol, dodavatel
 • setkání: představení, pozdrav, oslovení, podání ruky, small talk, květina, dar
 • cíl: cíle hostitele, hosta, kombinace cílů
 • čas: příprava, průběh, časová rezerva
 • zdroje: finanční - rozpočet, lidské - realizační tým, materiální
 • interakce: zadavatel, realizátor, pozice zadavatele a realizátora
 • komunikace: tým, hostitel, host, příprava hostitele a hosta
 • prostředí: venkovní prostor, budova, místnost, roční období, úprava, výzdoba, vlajka
 • společenské podniky: rekapitulace typů společenských podniků a jejich specifik
 • obec (firma) a církev: protokolární praxe v prostředí církve
 • zahraniční host: specifika setkání se zahraničním hostem
 • chráněná osoba: specifika setkání s chráněnou osobou
 • externí služby: stravování, tlumočení, moderování
 • písemnosti: pozvánka, vizitka, cedulka, uvítací karta, menu, zasedací pořádek, děkovný dopis
 • scénář: popis akce, časový harmonogram, technicko-organizační příprava, písemnosti; praktická ukázka 5 vybraných scénářů
 • odívání: typologie dresscode (+ praktická ukázka vybraných tří typů dresscode)
 • stolování: dodavatel, servis, založení stolu, menu, servis (3 typy stravování, z toho 1 x čtyřchodový oběd)

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • základní znalost etikety a protokolu
Počet účastníků:
 • 8
Časová dotace:
 • 3 pracovní dny (mezi dny tři týdny rozestup) = 24 hodin kurzu + 4 hodiny konzultace
Termíny kurzu:
 • aktuálně není vypsán
Termíny uzávěrky:
 • -----
Místo:
 • po domluvě se zadavatelem; pro veřejnost není vypsán
Čas:
 • 8:30 hod. - 16:30 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • podklady k obsahu kurzu, včetně praktických ukázek a příkladů z praxe
 • brožuru "Protokol v obci l ve firmě" - tištěný podklad
 • scénáře vybraných akcí, přílohy scénáře - elektronický podklad
 • certifikát Diplomatické akademie Praha o absolvování kurzu (akreditace MV ČR, MŠMT ČR)
Cena:
 • 10.500,- Kč | účastník
Poznámka
 • na přání zadavatele lze vytvořit individuální obsah kurzu


Donate now