Etiketa, protokol, rétorika,
veřejné vystupování


program osobního a profesního rozvoje

od základů po titul MPA

Regioprotokol Zlín a hlavní partner Diplomatická akademie Praha


O nás Kontaktujte nás

Osobní rozvoj

(kurzy pro veřejnost)

Konverzace s rodilou mluvčí.

Rozšiřte si slovní zásobu.
Zahoďte strach z mluveného projevu.

určeno pro: veřejnost


  • Nabídka jazyků: Francouzština, Španělština, Angličtina
  • Určeno pro mírně pokročilé a pokročilé
  • Maximálně 4 posluchači ve skupině
  • Výuka od listopadu 2022
  • Zvýhodněný balíček 9+1 lekce zdarma. Cena 2 250 Kč

Termíny PO – PA 14:30 – 16:00, 16:00 – 17:30

Konkrétní termíny konverzací budou upřesněny po podání přihlášky.


Více informací

Poznávání pravidel chování s Ludvíkem nemusí být nuda pro čtvrťáka ani páťáka.

určeno pro: žáky 4. a 5. ročníků základních škol
cílová dovednost: seznámení s vybranými pravidly společenského chování


Více informací

Úspěch sebevědomého vystupování ve společnosti je podmíněn porozuměním jejích pravidel.

určeno pro: žáky II. stupně základních škol a studentů středních škol
cílová dovednost: porozumění základním pravidlům společenského chování


Více informací

Každé setkání nabízí příležitost, která se použitím správných pravidel násobí

určeno pro: veřejnost
cílová dovednost: porozumění a schopnost použít ucelený soubor pravidel společenského chování


Více informací

Umění vyznat se v odlišných situacích okolí inspiruje a společnost ocení

určeno pro: veřejnost
cílová dovednost: porozumění a schopnost použít pravidla pro společenské podniky, odívání a stolování


Více informací

Profesní rozvoj

(odborné kurzy, certifikát MV ČR a MŠMT ČR)

Konverzace s rodilou mluvčí.

Rozšiřte si slovní zásobu.
Zahoďte strach z mluveného projevu.

určeno pro: veřejnost


  • Nabídka jazyků: Francouzština, Španělština, Angličtina
  • Určeno pro mírně pokročilé a pokročilé
  • Maximálně 4 posluchači ve skupině
  • Výuka od listopadu 2022
  • Zvýhodněný balíček 9+1 lekce zdarma. Cena 2 250 Kč

Termíny PO – PA 14:30 – 16:00, 16:00 – 17:30

Konkrétní termíny konverzací budou upřesněny po podání přihlášky.


Více informací

Výhodu má, kdo je sebevědomý, klidný, lehce reaguje na změnu a spoluvytváří příjemné prostředí

určeno pro: zájemce, který jedná s lidmi a vystupuje na veřejnosti
cílová dovednost: schopnost použít ucelený soubor pravidel etikety a protokolu

Více informací

Detailně připravený program, jehož průběh nikde nezadrhne, budí respekt a úctu

určeno pro: zájemce, který se zabývá přípravou jednání, setkání, návštěv, společenských akcí
cílová dovednost: profesionální použití komplexního souboru protokolárních pravidel

Více informací

Profesionální příprava podmiňuje dosažení cíle, a přináší úsporu nejen časovou.

určeno pro: zaměstnance v asistentských pozicích
cílová dovednost: použití uceleného souboru pravidel etikety a protokolu v asistentské pozici

Více informací

Korporátní identitu tvoří také vystupování na veřejnosti, ohleduplné způsoby i vstřícné prostředí

určeno pro: účastníka z vedení a jeho nejbližšího okolí v obci či firmě
cílová dovednost: vytvoření vlastního protokolu obce l firmy a schopnost jej používat v denní praxi

Více informací

Jedno či vícedenní kurz připravený podle individuálních potřeb klienta. Využívaný jako program výjezdních porad či teambuildingů. Podle obsahu možnost akreditace kurzu.

určeno pro: bez omezení

Pro sjednání kurzu nás prosím kontaktujte

KONTAKT

Navazující vzdělání

(odborné kurzy Diplomatické akademie Praha, certifikát MV ČR a MŠMT ČR)

Etiketa je založena na dobrých mravech, chovat se jako ti „správní“ ostatní.

určeno pro: veřejnost

Více informací

Říká se: Básníkem se člověk rodí – řečníkem se stává.

určeno pro: veřejnost

Více informací

Hlavním cílem programu je průprava účastníků ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie.

určeno pro: veřejnost

Více informací

Společný postgraduální vzdělávací program Diplomatické akademie a vysoké školy CEVRO Institut.

určeno pro: veřejnost

Více informací


Donate now