Protokolární služby


českým a zahraničním subjektům na základě individuálních potřeb a cílů klienta v podobě poskytnutí PROTOKOLÁRNÍ ASISTENCE nebo podporou ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ


O nás Kontaktujte nás

Protokolární asistence

Konzultace protokolárních aspektů | Příprava klienta na určitou situaci:

 • obsah, forma, cíl, společenské podniky
 • role, hostitel, host, pravidla, povinnosti hostitele, možnosti hosta
 • protokolární pořadí, pořadí řečníků, zasedací pořádky, podávání rukou, představování, vizitka
 • stolování, typologie společenských podniků
 • oděv, dresscode, dar, kytice, věnec
 • vlajka, budova, místnost, úprava, roční období
 • přijetí | návštěva zahraničního hosta, chráněné osoby
 • moderátor, tlumočník
 • organizační zajištění

Služba je poskytována na základě zadání klienta dle jeho individuálních potřeb a cílů.

Cena služby: individuální dle objemu činnosti; základní sazba 500 Kč | hod.


Kontakt Reference

Komplexní technicko-organizační příprava, zajištění a realizace oficiální akce | návštěvy | cesty, nebo jejich dílčích částí:"

 • formulace očekávaných cílů a obsahu
 • návrh formy, časového harmonogramu přípravy a realizace
 • komplexní technicko-organizační zajištění, zpracování detailního scénáře, minutovníku
 • příprava hostitele l hosta l účastníků
 • doprovod v průběhu realizace
 • administrativní podpora realizace

Služba je poskytována na základě zadání klienta dle jeho individuálních potřeb a cílů.

Cena služby: individuální dle objemu činnosti; základní sazba 500 Kč | hod.


Kontakt Reference

Zahraniční vztahy

Konzultace protokolárních aspektů zahraniční spolupráce:

 • obsah, forma, cíl, délka spolupráce, plán realizace
 • prostředí a kulturní odlišnosti, specifické protokolární aspekty
 • forma komunikace
 • české instituce v zahraničí, zahraniční instituce v ČR

Služba je poskytována na základě zadání klienta dle jeho individuálních potřeb a cílů.

Jednací jazyky: anglický | německý | italský | nizozemský.

Cena služby: individuální dle objemu činnosti; základní sazba 500 Kč | hod.


Kontakt Reference

Komplexní zajištění zahraničních vztahů nebo jejich dílčích částí:

 • vyhledání zahraničního partnera
 • vyjednání či koordinace obsahového a časového rámce spolupráce
 • formulace cílů spolupráce
 • institucionální podoba spolupráce (typ smluvního vztahu, související formality)
 • koordinace zahraniční spolupráce, realizace dílčích projektů spolupráce

Služba je poskytována na základě zadání klienta dle jeho individuálních potřeb a cílů.

Jednací jazyky: anglický | německý | italský | nizozemský.

Cena služby: individuální dle objemu činnosti; základní sazba 500 Kč | hod.


Kontakt Reference

Komplexní technicko-organizační příprava, zajištění a realizace oficiální akce | návštěvy | cesty, nebo jejich dílčích částí

 • formulace očekávaných cílů a obsahu
 • návrh formy, časového harmonogramu přípravy a realizace
 • komplexní technicko-organizační zajištění, zpracování detailního scénáře
 • příprava hostitele l hosta l účastníků
 • doprovod v průběhu realizace
 • administrativní podpora realizace

Služba je poskytována na základě zadání klienta dle jeho individuálních potřeb a cílů.

Jednací jazyky: anglický | německý | italský | nizozemský.

Cena služby: individuální dle objemu činnosti; základní sazba 500 Kč | hod.


Kontakt Reference


Donate now