NEJLEPŠÍ IMPROVIZACE JE TA PŘIPRAVENÁ

Detailně připravený program, jehož průběh nikde nezadrhne, budí respekt a úctu.

Jednoduše o naplnění očekávaných cílů při zamýšleném průběhu a zapojení všech přítomných. Prakticky o rozhodování, který formát společenského setkání zvolit a proč. Netradičně o použití známých pravidel pro precizní přípravu a realizaci po protokolární stránce profesionálně zvládnutého společenského setkání.

Určeno pro: zájemce, který se zabývá přípravou jednání, setkání, návštěv, společenských akcí.

Cílová dovednost: profesionální použití komplexního souboru protokolárních pravidel

Obsah:
 • cíl: cíle hostitele, hosta, kombinace cílů
 • čas: příprava, průběh, časová rezerva
 • zdroje: finanční - rozpočet, lidské - realizační tým, materiální, formát setkání
 • interakce: zadavatel, realizátor, pozice zadavatele a realizátora
 • komunikace: tým, hostitel, host, příprava hostitele a hosta
 • prostředí: venkovní prostor, budova, místnost, roční období, úprava, výzdoba, vlajka
 • scénář: popis akce, časový harmonogram, technicko-organizační příprava, písemnosti
 • odívání: typologie dresscode (teoretická průprava)
 • stolování:dodavatel, servis, založení stolu, menu, servis (teoretická průprava)

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • znalost pravidel etikety a protokolu
Počet účastníků:
 • 8 (po dobu platných opatření a nařízení)
Časová dotace:
 • 6 hodin
Termíny kurzu:
 • aktuálně není vypsán
Termíny uzávěrky:
 • -----
Místo:
 • po domluvě se zadavatelem
Čas:
 • 08:30 hod. - 14:30 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • podklady k obsahu kurzu, včetně praktických ukázek a příkladů z praxe
 • scénáře vybraných akcí
 • certifikát Diplomatické akademie Praha o absolvování kurzu (akreditace MV ČR, MŠMT ČR)
Cena:
 • 2.490,- Kč | účastník
Poznámka:
 • na přání zadavatele lze vytvořit individuální obsah kurzu
 • kurz je možno rozšířit o praktickou ukázku: odívání (3 vybrané typy dresscode, + 1hodina, + 350,- Kč l účastník); a l nebo stravování (3 chodový oběd, + 1 hodina, + 650 Kč l účastník)
Obsah:
 • cíl: cíle hostitele, hosta, kombinace cílů
 • čas: příprava, průběh, časová rezerva
 • zdroje: finanční - rozpočet, lidské - realizační tým, materiální, formát setkání
 • interakce: zadavatel, realizátor, pozice zadavatele a realizátora
 • komunikace: tým, hostitel, host, příprava hostitele a hosta
 • prostředí: venkovní prostor, budova, místnost, roční období, úprava, výzdoba, vlajka
 • scénář: popis akce, časový harmonogram, technicko-organizační příprava, písemnosti
 • odívání: typologie dresscode + praktická ukázka vybraných tří typů oděvů
 • stolování: dodavatel, servis, založení stolu, menu, servis + tříchodové menu

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • znalost pravidel etikety a protokolu
Počet účastníků:
 • 8 (po dobu platných opatření a nařízení)
Časová dotace:
 • 8 hodin
Termíny kurzu:
 • 27. 10. 2020 l 25.11.2020
Termíny uzávěrky:
 • 19. 10. 2020 l 16.11.2020
Místo:
 • Hotel Baltaci Atrium
Čas:
 • 08:30 hod. - 16:30 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • podklady k obsahu kurzu, včetně praktických ukázek a příkladů z praxe
 • scénáře vybraných akcí
 • certifikát Diplomatické akademie Praha o absolvování kurzu (akreditace MV ČR, MŠMT ČR)
Cena:
 • 3.490,- Kč | účastník
Rezervace


Donate now