V TRIKU RUKOU ČI V SÁČKU PŘÍBOREM

Umění vyznat se v odlišných situacích okolí inspiruje a společnost ocení.

Jednoduše o stolování. Prakticky o odívání. Netradičně o společenských podnicích.

Určeno každému, kdo má zájem blíže se seznámit se společenskými podniky, stolováním a odíváním.

Cílová dovednost: porozumění a schopnost použít pravidla pro společenské podniky, odívání a stolování.

Rezervace
Obsah:
 • pravidla: role, přednosti, pořadí, zasedací pořádek
 • prostředí: budova, místnost, venkovní prostor, roční období, úprava, výzdoba, vlajka
 • společenské podniky: návštěva, číše vína, pracovní oběd, slavností večeře, zahradní slavnost, recepce, pozvánka, vizitka, zasedací pořádek
 • odívání: dresscode (teoretická průprava)
 • stolování: pravidla stolování, tvorba menu, servis (teoretická průprava)

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • základní znalost etikety
Počet účastníků:
 • 8 (po dobu platných opatření a nařízení)
Časová dotace:
 • 4 hodiny
Termíny kurzu:
 • aktuálně není vypsán
Termíny uzávěrky:
 • -----
Místo:
 • Hotel Baltaci Atrium
Čas:
 • 14:00 hod. - 19:00 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • podklady k obsahu kurzu, včetně praktických ukázek a příkladů z praxe
Cena:
 • 1.075,- Kč | účastník
Obsah:
 • odívání: typologie dresscode, praktická ukázka tří typů vybraného dresscode
 • stolování: komunikace s dodavatelem, obsluha, praktická ukázka tříchodového menu

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • navazuje na základní kurz "V triku rukou či v sáčku příborem"
Počet účastníků:
 • 8 (po dobu platných opatření a nařízení)
Časová dotace:
 • 3 hodiny
Termín:
 • bude stanoven pouze v případě zájmu absolventů základního kurzu
Místo:
 • Hotel Baltaci Atrium
Čas:
 • 15:00 hod. - 18:00 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • praktická ukázka odívání a stravování
Cena:
 • 875,- Kč | účastník


Donate now