JAK SE VYZNAT

Úspěch sebevědomého vystupování ve společnosti je podmíněn porozuměním jejích pravidel.

Jednoduše o základních společenských pravidlech a jejich smyslu. Prakticky o použití v praxi. Netradičně o výhodách plynoucích z jejich použití.

Určeno pro: žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol

Cílová dovednost: porozumění základním pravidlům společenského chování

Rezervace
Obsah:
 • etiketa, protokol: význam , účel, obsah, cíl, čas, role, přednosti, pořadí
 • setkání: představení, pozdrav, oslovení, podání ruky, small talk
 • písemnosti: pozvánka, vizitka, zasedací pořádek
 • prostředí: budova, místnost, venkovní prostor, roční období, úprava, výzdoba
 • odívání: dresscode (teoretický vhled)
 • stolování: pravidla stolování, založení stolu, menu (teoretický vhled)
 • Česká republika: vlajka, znak, prapor, hymna, 4 nejvyšší představitelé

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • bez znalostí
Počet účastníků:
 • 8
Časová dotace:
 • 5 hodin
Termín:
 • realizováno po domluvě se ZŠ | SŠ; pro veřejnost není vypisován
Místo:
 • Prostory ZŠ | SŠ
Čas:
 • 08:00 hod. - 13:00 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
Cena:
 • 380,- Kč | účastník
Poznámka:
 • na přání zadavatele lze vytvořit individuální obsah kurzu
 • kurz je možno rozšířit o praktickou ukázku: odívání (3 vybrané typy dresscode, + 1,5 hodiny, + 160,- Kč l účastník); a l nebo stravování (3 chodový oběd, + 1,5 hodiny, + 450 Kč l účastník)
Obsah:
 • etiketa, protokol: význam , účel, obsah, cíl, čas, role, přednosti, pořadí
 • setkání: představení, pozdrav, oslovení, podání ruky, small talk
 • písemnosti: pozvánka, vizitka, zasedací pořádek
 • prostředí: budova, místnost, venkovní prostor, roční období, úprava, výzdoba
 • odívání: dresscode (+ praktická ukázka vybraných tří typů oděvů)
 • stolování: základní pravidla stolování, založení stolu, menu (+ tříchodové menu)
 • Česká republika: vlajka, znak, prapor, hymna, 4 nejvyšší představitelé

Obsah připraven pro úroveň znalostí:

 • bez znalostí
Počet účastníků:
 • 8
Časová dotace:
 • 8 hodin
Termín:
 • realizováno po domluvě se ZŠ | SŠ; pro veřejnost není vypisován
Místo:
 • Prostory ZŠ | SŠ + vybraná restaurace
Čas:
 • 08:00 hod. - 16:00 hod.
Účastník získá
 • představení, praktická ukázka a procvičení vybraných pravidel
 • praktická ukázka odívání a stolování
Cena:
 • 990,- Kč | účastník


Donate now