Rétorika a veřejné vystupování
s Cyrilem Svobodou

Donate now